Informations- och utbildningsfilm: Konsten att nå ut

Många organisationer och företag gör fantastiska produkter och tjänster. Men det kan vara en utmaning att i text förklara och presentera dessa på ett lättillgängligt och attraktivt vis.
I Transistor Film har vi utbildade journalister och kommunikatörer. Med hjälp av teoretisk kunskap och praktisk erfarenhet har vi utarbetat en arbetsprocess för film med inriktning på att berätta och visualisera komplexa flöden och/eller kunskapsintensiv kommunikation.
Uppdragsgivaren har en produkt, tjänst eller allmännyttig information som de vill kunna presentera på ett mer lättillgängligt sätt. Filmen ger en visuell och tydlig ingång till ämnet. Därefter är det enklare för tittaren att ta till sig djupare kunskaper via till exempel text.
Vår metod går ut på ett noggrant förarbete. Uppdragsgivaren bistår med information kring produket/tjänsten. Vi ser till att bli insatta i ämnen, kommunikationsplaner, behovsmål och utmaningar. Tillvägagångssättet kan skilja sig beroende av vad som ska berättas. Därefter tar vi fram ett manus som passar innehållet. Vi trycker på det som är visuellt och berättartekniskt engagerande samtidigt som vi ger en övergripande och tydlig bild över ämnet/produkten.
Vi gör filmen. Det är en process som skiljer sig åt beroende på typ av film. Men vi har alltid med uppdragsgivaren vid olika moment för att kvalitetssäkra.
Uppdragsgivaren ansvarar sedan för hur filmen används. Förslagsvis presenteras filmen på webben i anslutning till det aktuella ämnet/produkten. Andra förslag är att använda filmen på mässor, som utbildning för användare eller som presentation för potentiella kunder.


Atlas Copco: RTEX

Uppdragsgivaren ville lansera en helt ny produkt på en internationell marknad. Filmens berättarspråk är på engelska men med hjälp av grafik och annan visualisering förstår även tittare (oberoende av språkkunskap) produktens egenskaper och fördelar i jämförelse med konkurrenter.

Företaget använder filmen flitigt på mässor. De har den på webben i anslutning till produkter. De skickar också ut den till samarbetspartners som på olika sätt marknadsför deras produkter.


Växjö kommun: Clean water

Biogasproduktion sker i flera steg, på olika platser och oftast i slutna utrymmen (som ex i rör, bassänger och ackumulatortankar). Med en blandning av inspelat material och animerad grafik så kan vi ta tittaren igenom hela processen trots att det inte går att uppleva på plats. Filmen sätter saker i ett sammanhang och ger en djupare förståelse i hur allt hänger ihop.

Filmen visas för besökare hos kommunen och biogasanläggningen samt på webben som information till kommunens invånare.


Meridium: ImageVault

Filmen gör det tydligare hur mjukvaran fungerar. Den hjälper till att visualisera och förklara programmets flöde, fördelar och egenskaper. Det går snabbt att få en överblick till skillnad från enbart text och bild.

Filmen används som hjälpmedel i anslutning till tjänsten. Användaren kan själv välja att titta innan hen väljer att använda tjänsten. Den används också som marknadsföring för mjukvaran.

Fler filmer:

Så här görs biogas

Bra att veta – Woodys

Presentationsfilm för Atlas Copcos nya produkt, RTEX.

More power, less weight, less jamming

Scener från utbildning i palliativ vård.

Vård vid livets slut

Medier i dagens samhälle

Livet som inloggad

Fass.se – Lagerstatus

Fass.se – Lagerstatus

Bergs Timber – Linax Royal

Bergs Timber – Linax Royal

Meridiums Imagevault

Meridiums Imagevault